Vad är ett infantilt hemangiom?

Vad är ett infantilt hemangiom?

Ett infantilt hemangiom är en godartad kärltumör som förekommer hos barn, som kännetecknas av endotelcellstillväxt. De är de vanligaste mjukvävnadstumörerna hos barn och de finns hos mellan 3 och 10 % av alla barn. Hemangiomen syns oftast inte när barnet föds utan visar sig under de första 4 till 6 levnadsveckorna. Alla infantila hemangiom utvecklas på ett karakteristiskt sätt med en tidig snabb tillväxt (proliferation), därefter följer en stabiliseringsperiod och sedan sker en spontan tillbakagång (involution). Tillväxtfasen kan vara tills barnet är 6 månader gammalt och involutionsfasen kan pågå i 3 till 7 år.

De flesta orsakar inga problem men omkring 12 % av alla infantila hemangiom är mycket komplexa och måste undersökas av specialist som bedömer behandlingsbehovet.

Man känner till vissa faktorer som ökar risken för ett barn att få ett infantilt hemangiom: Flickor (förhållandet flickor:pojkar är 2,4:1), ljushyade personer (kaukasier), låg födelsevikt, och flerbarnsfödslar.

Vad som orsakar infantilt hemangiom är inte helt känt. Tumören bildas genom att kärlens endotelceller tillväxer. Det finns studier som tyder på att det är syrebrist hos fostret som utlöser tillväxten och den onormala kärlnybildningen genom att aktivera vissa specifika gener. En annan orsak som föreslagits är dålig kärlmognad samt fosterdiagnostik genom korionbiopsi (provtagning på moderkakan).  Celler i moderkakan och i det infantila hemangiomet har samma cellmarkörer, vilket stöder teorin att denna form av hemangiom är en form av ”godartade metastaser” som härrör från moderkakan. Endoteliala progenitorceller är blodkärlens stamceller. Man tror numera att dessa kan spela en roll vid uppkomsten av infantila hemangiom eftersom värdet är 15 gånger högre än i kontrollgrupper.

Kontakta läkare om ert barn får ett snabbt växande födelsemärke. Läkaren kan ge er mer utförlig information som gäller just ert barn.

Ett typiskt hemangiom ser vid födelsen ut som ett litet rött eller vitt märke eller ett blåmärke. Hemangiom kan förekomma var som helst på kroppen men är vanligast på huvudet och halsen. Många hemangiom är harmlösa. Under tillväxtfasen kan ett hemangiom emellertid påverka viktiga funktioner i kroppen beroende på var någonstans det sitter. Det kan även börja blöda, eller så kan huden över hemangiomet bli tunn och sårig. Eftersom andra komplikationer kan tillstöta är det viktigt att fråga läkaren vilka tecken man ska vara uppmärksam på för att undvika allvarligare hälsoproblem.

 

 
Begynnande hemangiom

 

Två typer av hemangiom

Det finns två grundtyper av hemangiom: infantilt hemangiom och medfött hemangiom.

Infantila hemangiom finns i vanliga fall inte på det nyfödda barnet utan börja växa först efter födelsen. De är röda och växer snabbt. De kan delas in i:

Ytliga hemangiom (50–60 %), som är klarröda och ofta kallas ”smultronmärken” eller ”jordgubbsmärken”.

 

 

Ytligt hemangiom

 

Ytligt hemangiom

 

Djupa hemangiom (15 %), som ser ut som knölar under huden. Huden har en normal eller blåaktig färg.

Djupt hemangiom

 


Hemangiom av blandtyp (25–35 %), som är en kombination av de båda typerna av hemangiom, ytligt och djupt.

Hemangiom av blandtyp

 

Hemangiom av blandtyp

 


Tre av fyra infantila hemangiom är av nodulär typ. Dessa märken är diskreta och ovala eller runda. De har i vanliga fall inte något samband med missbildningar.

Nodulärt hemangiom

 

Nodulära hemangiom är den vanligaste typen.

Segmentella hemangiom sträcker sig över en större del av kroppen och har en geografisk form. Oftast är risken för komplikationer större och de kan också störa den normala utvecklingen. Infantila hemangiom kan även höra till typerna obestämd eller multifokal.

Segmentellt hemangiom

 

Multifokalt hemangiom

Er barnläkare kan förklara vilken typ av hemangiom ert barn har.

Medfödda hemangiom är kärlmissbildningar som man kan se hos fostret med hjälp av ultraljud. De utvecklas inne livmodern och finns redan vid födelsen. De är runda eller ovala och varierar i färg från rosa till lila. Huden är oftast upphöjd och känns varm vid beröring.

Vid en histologisk undersökning (i mikroskop) kan man i infantila hemangiom se den så kallade GLUT-1-markören. I medfödda hemangiom finns ingen GLUT-1-markör. Det finns två typer av medfödda hemangiom: RICH-typen, som är fullt utvecklad vid födelsen och snabbt tillbakabildas under det första levnadsåret, och NICH-typen, som också finns vid födelsen men som inte förändras under livet.

 


Källor

Antaya RJ. Infantile hemangioma. 2007;1-20.
Hemangiomas. Arkansas Children’s Hospital Web site. Accessed January 21, 2013. Visit website »
Ballah D, Cahill AM, Fontalvo L, et al. Vascular anomalies: what they are, how to diagnose them, and how to treat them. Curr Probl Diagn Radiol. 2011;40:233-247.
Bauland CG, Lüning TH, Smit JM, Zeebregts CJ, Spauwen PHM. Untreated hemangiomas: growth pattern and residual lesions.Plast Reconstr Surg. 2011;127:1643-1648.
Boye E, Yu Y, Paranya G, et al. Clonality and altered behavior of endothelial cells from hemangiomas. J Clin. Invest. 2001;107:745-752.
Chen TS, Eichenfield LF, Friedlander SF. Infantile hemangiomas: an update on pathogenesis and therapy. Pediatrics. 2013;131:99-108.
Chiller KG, Passaro D, Frieden IJ. Hemangiomas of infancy. Clinical characteristics, morphologic subtypes, and their relationship to race, ethnicity, and sex. Arch Dermatol. 2002;138:1567-1576.
Enjolras O, Wassef M, Chapot R. Introduction: ISSVA classification. In: Editor’s name, ed. Color Atlas of Vascular Tumors and Vascular Malformations. City, State of publication: Cambridge University Press; 2007:2-11 (page numbers).
Enjolras O, Mulliken JB. Vascular tumors and vascular malformations (new issues). Adv Dermatol. 1998;13:375-423.
Haggstrom AN, Drolet BA, Baselga E, et al. Prospective study of infantile hemangiomas: demographic, prenatal, and perinatal characteristics. J Pediatr. 2007;150:291-294.
Kleinman ME, Greives MR, Churgin SS, et al. Hypoxia-induced mediators of stem/progenitor cell trafficking are increased in children with hemangioma. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2007;27;2664-2670.
Léauté-Labrèze C,Prey S, Ezzedine K. Infantile haemangioma: Part I. Pathophysiology, epidemiology, clinical features, life cycle and associated structural abnormalities. JEADV. 2011;1-9. [epub ahead of print]
Martin K, Bleib F, Chamlin SL, et al. Propranol treatment of infantile hemangiomas: anticipatory guidance for parents and caretakers. Pediatr Dermatol. 2013;30(1):155-159.
North PE, Waner M, Mizeracki A, Mihm MC. GLUT1: a newly discovered immunohistochemical marker for juvenile hemangiomas.Hum Pathol. 2000;31(1):11-22.
Birthmarks and vascular anomalies center infantile hemangiomas. University of California, San Francisco School of Medicine Web site. Department of Dermatology. Accessed January 17, 2013. Visit website »
van Steensel MAM. Infantile hemangiomas how to know when they grow. Arch Dermatol. 2008;144(12):1650-1650.