Test och diagnos

Vilka tester och diagnoser finns vid infantilt hemangiom?

Diagnos
Det är viktigt att korrekt diagnos ställs så att läkaren kan behandla ert barns hemangiom på lämpligaste sätt. Diagnosen hemangiom kan ställas genom läkarundersökning och anamnes (sjukdomshistorik). Om det behövs kan läkaren ta en biopsi. Om man hittar GLUT-1-markören vid undersökning i mikroskop visar det att det rör sig om ett infantilt hemangiom och inte någon annan form av kärlmissbildning.

Tester
Vid undersökning med magnetkamera använder man ett magnetiskt fält och pulserande radiovågor för att ta bilder av inre organ och strukturer i kroppen. Magnetkamera används när man vill söka efter och undersöka segmentella hemangiom som kan ge komplikationer och utvecklingsstörningar.

Vid en hudbiopsi tas ett prov från huden på hemangiomet och undersöks under mikroskop. Det kan göra det lättare att skilja mellan ovanliga hemangiom och andra typer av skador i blodkärlen.


Källor

Antaya RJ. Infantile hemangioma. 2007;1-20.
Birthmarks and vascular anomalies center infantile hemangiomas. University of California, San Francisco School of Medicine Web site. Department of Dermatology. Accessed January 17, 2013. Visit website »