Riskfaktorer och komplikationer

Vilka riskfaktorer och komplikationer finns med infantilt hemangiom?

Kontakta er läkare så snart som möjligt om ert barn har ett infantilt hemangiom som kan börja blöda eller som kan skada barnets syn, andning, hörsel eller förmåga att äta.

Risker och allvarliga komplikationer som kan inträffa

Sårbildning, infektion och blödning: Sårbildning är den vanligaste komplikationen vid infantilt hemangiom. Den förekommer i upp till 15 % av alla fall, oftast 2 till 3 månader efter födelsen, men kan också finnas hos det nyfödda barnet.

Hemangiom med sårbildning

Såren kan ha skadliga effekter på kropp och hälsa. De sitter oftast i ansiktet och runt analöppning och könsorgan. Såren kan vara mycket smärtsamma, kvarlämna ärr efter läkningen, och eventuellt leda till kvarstående vanprydnader.

De första tecknen på sårbildning är svarta prickar på röda fläckar i huden. Smärta kan göra det svårt att behandla såret.

Sår kan också leda till infektion och blödning, som om den inte behandlas kan orsaka blodbrist (anemi) hos barnet och göra att barnet måste få blodtransfusioner. Kraftigare blödningar inträffar inte särskilt ofta och är sällan livshotande.

Andning: Blockerade andningsvägar är en sällsynt komplikation av hemangiom, men ett hemangiom som sitter i de övre luftvägarna kan påverka andningen. Sådana hemangiom upptäcker man oftast vid en vanlig rutinundersökning av luftvägarna. Hemangiom på överläppen täpper mycket sällan till båda näsborrarna men kan ändå ge problem för spädbarn som måste kunna andas genom näsan.

Ansiktet: Ärrbildning och vanprydnader i ansiktet är vanliga komplikationer efter såriga hemangiom. Stjälkade hemangiom kan sitta på näsan, ögonlocken eller läpparna. Det finns risk för kvarstående, större defekter, särskilt efter hemangiom på nästippen, läpparna och öronen. Dessa hemangiom måste ofta behandlas mer aggressivt. Hemangiom som leder till ansiktsdeformation kan orsaka känslomässig smärta för både barnet och föräldrarna när barnet blir äldre och börjar socialisera.

Syn: Ett litet hemangiom på övre ögonlocket kan trycka mot näthinnan, hornhinnan eller synnerven och ge kvarstående synnedsättning. Sådana hemangiom ska kontrolleras med jämna mellanrum av specialist på kärlmissbildningar och barnögonläkare.

Psykologiska effekter: Hemangiom som är vanprydande eller ger funktionsinskränkningar kan påverka livskvaliteten för både barnet och föräldrarna, eftersom de flesta sitter synliga på huvudet eller halsen och kan deformera dessa viktiga kroppsdelar. Anatomiska avvikelser kan få förödande psykologiska effekter för både föräldrar och barn. Negativa reaktioner från främlingar, social stigmatisering, nedstämdhet, stress och dålig självkänsla är några vanliga reaktioner på sådana förändringar.


Källor

Antaya RJ. Infantile hemangioma. 2007;1-20.
Hemangiomas. Arkansas Children’s Hospital Web site. Accessed January 21, 2013. Visit website »
Boye E, Yu Y, Paranya G, et al. Clonality and altered behavior of endothelial cells from hemangiomas. J Clin. Invest. 2001;107:745-752.
Chang LC, Haggstrom AN, Drolet BA, et al. Growth characteristics of infantile hemangiomas: implications for management.Pediatrics. 2008;122(2);360-367.
Birthmarks and vascular anomalies center infantile hemangiomas. University of California, San Francisco School of Medicine Web site. Department of Dermatology. Accessed January 17, 2013. Visit website »
Léauté-Labrèze C,Prey S, Ezzedine K. Infantile haemangioma: Part I. Pathophysiology, epidemiology, clinical features, life cycle and associated structural abnormalities. JEADV. 2011;1-9. [epub ahead of print]
Léauté-Labrèze C,Prey S, Ezzedine K. Infantile haemangioma: Part II. Risks, complications and treatment. JEADV. 2011;1-8. [epub ahead of print]
Williams K, Woolf R, Morrison D. Periocular lesion in an infant. BMJ. 2011;343:d7461.