När ni bör söka läkare

De flesta infantila hemangiom går tillbaka av sig själv, men ibland måste en barnläkare eller hudläkare diagnostisera och behandla hemangiomet. De första veckorna eller månaderna i livet är en mycket viktig tid då hemangiomet är i tillväxtstadiet. Spädbarn med hemangiom måste observeras noga under den här tiden. En del kommer att behöva specialist vård och bör undersökas av lämplig specialist så tidigt som möjligt för att få behandling för just deras problem. Ett infantilt hemangiom mitt på ryggen kan vara ett tecken på en dold missbildning i ryggraden under huden. Om ert barn har några tveksamma eller oroande hudförändringar bör dessa undersökas av läkare.

Sök läkare även vid lindriga symtom, t.ex. ljudlig eller pipande andning. Kanske kan man undvika framtida komplikationer.

Om barnet har ett hemangiom nära ögat, särskilt om det sitter på övre ögonlocket, bör det undersökas av ögonläkare eller barnläkare.

Spädbarn med snabbt växande hemangiom på huvud och hals som påverkar andningen eller hörseln ska remitteras till läkare för undersökning och behandling.

01.01-doctor

 


Källor

Antaya RJ. Infantile hemangioma. 2007;1-20.
Chang LC, Haggstrom AN, Drolet BA, et al. Growth characteristics of infantile hemangiomas: implications for management.Pediatrics. 2008;122(2);360-367.
Dubois J, Milot J, Jaeger BI, et al. Orbit and eyelid hemangiomas: is there a relationship between location and ocular problems? J Am Acad Dermatol. 2006;55:614-619.423.
Vascular Malformations. Arkansas Children’s Hospital Web site. Accessed January 21, 2013. Visit website »