Länkar

1177 Vårdguiden: http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hemangiom-hos-barn/

FASS: http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=2

Facebook-grupper:

Grupp för föräldrar med barn som har hemangiom - https://www.facebook.com/groups/303456796417048/

Jordbærmærke / hemangioma - https://www.facebook.com/groups/116123381744402/