Behandling

De flesta infantila hemangiom går tillbaka av sig själv, men ibland måste en barnläkare eller hudläkare diagnostisera och behandla hemangiomet. De första veckorna eller månaderna i livet är en mycket viktig tid då hemangiomet är i tillväxtstadiet. Spädbarn med hemangiom måste observeras noga under den här tiden. En del kommer att behöva specialistvård och bör undersökas av lämplig specialist så tidigt som möjligt för att få behandling för just deras problem.Behandlingen kan bestå av läkemedel, laser, operation eller en kombination av dessa. Den medicinska behandlingen genomförs i barnmottagningen.

Mer information om behandling, se:

http://www.1177.se/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Hemangiom-hos-barn/

http://www.fass.se/LIF/startpage?userType=2

För att dela erfarenheter om infantila hemangiom med andra föräldrar se eventuellt någon av dessa Facebook-grupper:

Grupp för föräldrar med barn som har hemangiom - https://www.facebook.com/groups/303456796417048/

Jordbærmærke / hemangioma - https://www.facebook.com/groups/116123381744402/