Symptomer på infantilt hemangiom

Hva er symptomene eller tegnene på et infantilt hemangiom?

Selv om infantile hemangiomer ikke er til stede ved fødselen, har to typer lesjoner blitt identifisert som mulige forløpere: en hvit flekk (vasokonstriksjon eller "nevus anemicus") som mest sannsynlig skyldes lokal oksygenmangel, eller en rød makel (telangiektasi), ofte med upresise grenser. Det endelige volumet kan ikke forutses på grunnlag av utseendet til disse foreløpige lesjonene. 

Infantile hemangiomer opptrer vanligvis dager eller uker etter fødselen. Denne perioden mellom fødselen og vekstfasen er et godt diagnostisk verktøy for å stille den riktige diagnosen ved infantilt hemangiom. Vekstfasen er vanligvis over i løpet av de 3 første levemånedene, men den kan vare til barnet er 8 måneder for overfladiske hemangiomer og 12 måneder for dype hemangiomer. I sjeldne tilfeller kan vekstfasen vare til barnet er 24 måneder.

Etter vekstfasen vil infantile hemangiomer vanligvis stabilisere seg, og deretter tilbakedannes de gradvis over en periode på flere måneder eller år. I enkelte tilfeller overlapper disse to fasene hverandre: mens den overfladiske delen tilbakedannes, kan den dype delen fortsette å vokse. I 60 prosent av tilfellene er tilbakedannelsen fullført innen barnet er 4 år, og i 75 prosent av tilfellene innen barnet er 7 år. Noen hemangiomer kan etterlate seg fibrøst fettvev med eller uten endret hudtekstur, selv etter tilbakedannelse.

Ytterligere utviklingsanomalier har blitt rapportert hos enkelte pasienter med infantile hemangiomer. To syndromer er nå tydelig identifisert: PHACES syndrom og PELVIS/SACRAL-syndrom.

Målet med tidlig påvisning av infantile hemangiomer og tidlig behandling er å redusere eller eliminere følgetilstander på lang sikt. Selv om de fleste tumorer forsvinner av seg selv, kan lesjoner medføre varige endringer som fibrøst fettvev, arr og telangiektasier. Komplikasjoner forbundet med hemangiomer er permanent vansiring, arr, sår, blødning, synsproblemer, luftveisobstruksjon og kongestiv hjertesvikt.

Overfladiske hemangiomer

Overfladisk hemangiom

 


 

Dype hemangiomer

Dypt hemangiom

 


 

Blandede hemangiomer

Blandet hemangiom

 


Kilder

Labreze 2011 JEADV Part I

Antaya RJ. Infantile hemangioma. 2007;1-20.

Birthmarks and vascular anomalies center infantile hemangiomas. University of California, San Francisco School of Medicine Web site. Department of Dermatology. Accessed January 17, 2013. Visit website »