Hva er et infantilt hemangiom?

Hva er et infantilt hemangiom?

Infantile hemangiomer er godartede vaskulære tumorer hos barn, som kjennetegnes ved proliferasjon av endotelceller. Dette er den vanligste typen av bløtvevstumorer hos barn, som forekommer hos 3 til 10 prosent av populasjonen. Lesjonene er vanligvis ikke til stede ved fødselen, men opptrer i løpet av de første 4 til 6 leveukene. Alle infantile hemangiomer har en karakteristisk utvikling med rask vekst (proliferasjon) i begynnelsen etterfulgt av en stabiliseringsperiode og en langsom, spontan tilbakedannelse (involusjon). Vekstfasen kan pågå til barnet er opptil 6 måneder, og den påfølgende tilbakedannelsesfasen kan ha en varighet på 3 til 7 år.

Selv om infantile hemangiomer i de fleste tilfeller er uproblematiske, er ca. 12 prosent av tilfellene så komplekse at de må henvises til spesialister for å vurdere behandling.

Kjente risikofaktorer for utvikling av infantile hemangiomer: jente (forholdet mellom jenter og gutter er 2,4:1), kaukasisk, lav fødselsvekt, barn fra flerlingsvangerskap.

Årsakene til infantile hemangiomer er ikke fullt ut kjent. Tumoren dannes gjennom proliferasjon av endotelceller. Studieresultater antyder at stress hos fosteret som følge av oksygenmangel, kan være den utløsende faktoren for proliferasjon og unormal blodkardannelse gjennom aktivering av visse gener. Det har også blitt antydet at ufullstendig vaskulær modning og prøvetaking av korionvilli hos mor potensielt kan forårsake hemangiomer. Morkakeceller og infantile hemangiomceller har like cellemarkører, noe som støtter teorien om at infantilt hemangiom representerer "godartede metastaser" med opprinnelse i morkaken. Endoteliale progenitorceller (EPC) er vaskulære stamceller som man nå mener spiller en rolle i etiologien ved infantilt hemangiom. De øker til et 15-doblet antall sammenlignet med kontrollene.

Rådfør deg med lege hvis barnet utvikler et fødselsmerke som vokser raskt. Legen kan hjelpe deg til å få en bedre forståelse av barnets tilstand.

Et typisk kjennetegn på infantilt hemangiom ved fødselen er et lite, rødt eller hvitt merke eller en bloduttredelse. Selv om hemangiomer kan opptre hvor som helst på kroppen, er infantile hemangiomer vanligst på hode og hals. Mange hemangiomer er ikke farlige. I vekstfasen kan imidlertid et hemangiom påvirke vitale funksjoner, avhengig av hvor det befinner seg på barnets kropp. Det kan også forårsake blødning eller bryte ned hudlaget over hemangiomet. Ettersom andre komplikasjoner kan oppstå, er det viktig å spørre legen om hvilke tegn du skal se etter, for å unngå alvorlige helseproblemer.

Nyoppstått hemangiom

To typer hemangiomer

Det finnes to hovedtyper av hemangiomer: infantilt hemangiom og kongenitalt hemangiom.

Infantile hemangiomer er vanligvis ikke til stede ved fødselen, og de begynner først å vokse etter fødselen. De er røde og vokser raskt. De kan deles inn i:

Overfladiske hemangiomer (50–60 %), som ofte beskrives som "jordbærhemangiomer" fordi de har en klar rødfarge.

Overfladisk hemangiom

 

Overfladisk hemangiom

 

Dype hemangiomer (15 %), som vises som utbulende tumorer, med overliggende hud som er tilsynelatende normal eller har en blålig farge.

Dypt hemangiom

 


Blandede hemangiomer (25–35 %), som er en kombinasjon av den overfladiske og den dype typen.

Blandet hemangiom

 

Blandet hemangiom

 


Tre av fire infantile hemangiomer tilhører den nodulære typen. Disse lesjonene er tydelig avgrenset og ovale eller runde. De er vanligvis ikke forbundet med misdannelser.

Nodulært hemangiom

 

Nodulært hemangiom er den vanligste typen.

Segmentale hemangiomer strekker seg over et stort anatomisk område og har en geografisk form. Disse medfører vanligvis en større risiko for komplikasjoner og kan være forbundet med utviklingsabnormiteter. Infantile hemangiomer kan også være av den ubestemmelige og den multifokale typen.

Segmentalt hemangiom

 

Multifokalt hemangiom

Barnets lege kan forklare hvilken type hemangiom barnet ditt har.

Kongenitale hemangiomer er vaskulære lesjoner som kan oppdages ved ultralyd før fødselen. De utvikler seg i livmoren og er til stede ved fødselen. De er runde eller ovale og har en farge som varierer fra rosa til fiolett. Den berørte huden er vanligvis opphøyet og varm å ta på.

Differensialdiagnostikk kan foretas gjennom histologisk indentifikasjon av GLUT1-markøren i infantile hemangiomer. Kongenitale hemangiomer er GLUT1-negative. Det finnes to typer kongenitale hemangiomer: RICH, som er fullt utviklet ved fødselen og tilbakedannes i løpet av barnets første leveår. NICH, som også er til stede ved fødselen, men som ikke forandrer seg i løpet av livet.


Kilder

Antaya RJ. Infantile hemangioma. 2007;1-20.
Hemangiomas. Arkansas Children’s Hospital Web site. Accessed January 21, 2013. Visit website »
Ballah D, Cahill AM, Fontalvo L, et al. Vascular anomalies: what they are, how to diagnose them, and how to treat them. Curr Probl Diagn Radiol. 2011;40:233-247.
Bauland CG, Lüning TH, Smit JM, Zeebregts CJ, Spauwen PHM. Untreated hemangiomas: growth pattern and residual lesions.Plast Reconstr Surg. 2011;127:1643-1648.
Boye E, Yu Y, Paranya G, et al. Clonality and altered behavior of endothelial cells from hemangiomas. J Clin. Invest. 2001;107:745-752.
Chen TS, Eichenfield LF, Friedlander SF. Infantile hemangiomas: an update on pathogenesis and therapy. Pediatrics. 2013;131:99-108.
Chiller KG, Passaro D, Frieden IJ. Hemangiomas of infancy. Clinical characteristics, morphologic subtypes, and their relationship to race, ethnicity, and sex. Arch Dermatol. 2002;138:1567-1576.
Enjolras O, Wassef M, Chapot R. Introduction: ISSVA classification. In: Editor’s name, ed. Color Atlas of Vascular Tumors and Vascular Malformations. City, State of publication: Cambridge University Press; 2007:2-11 (page numbers).
Enjolras O, Mulliken JB. Vascular tumors and vascular malformations (new issues). Adv Dermatol. 1998;13:375-423.
Haggstrom AN, Drolet BA, Baselga E, et al. Prospective study of infantile hemangiomas: demographic, prenatal, and perinatal characteristics. J Pediatr. 2007;150:291-294.
Kleinman ME, Greives MR, Churgin SS, et al. Hypoxia-induced mediators of stem/progenitor cell trafficking are increased in children with hemangioma. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2007;27;2664-2670.
Léauté-Labrèze C,Prey S, Ezzedine K. Infantile haemangioma: Part I. Pathophysiology, epidemiology, clinical features, life cycle and associated structural abnormalities. JEADV. 2011;1-9. [epub ahead of print]
Martin K, Bleib F, Chamlin SL, et al. Propranol treatment of infantile hemangiomas: anticipatory guidance for parents and caretakers. Pediatr Dermatol. 2013;30(1):155-159.
North PE, Waner M, Mizeracki A, Mihm MC. GLUT1: a newly discovered immunohistochemical marker for juvenile hemangiomas.Hum Pathol. 2000;31(1):11-22.
Birthmarks and vascular anomalies center infantile hemangiomas. University of California, San Francisco School of Medicine Web site. Department of Dermatology. Accessed January 17, 2013. Visit website »
van Steensel MAM. Infantile hemangiomas how to know when they grow. Arch Dermatol. 2008;144(12):1650-1650.