Behandling

Selv om de fleste infantile hemangiomer forsvinner helt av seg selv, er det av og til nøvendig at en barnelege eller en hudlege diagnostiserer og behandler hemangiomet. De første ukene og månedene i barnets liv er svært viktige når det gjelder vekstfasen til et hemangiom. Spedbarn med hemangiomer må følges opp nøye i denne perioden. Noen vil ha behov for spesialbehandling, og det er viktig at disse blir undersøkt av en spesialist så tidlig som mulig, slik at det aktuelle helseproblemet kan behandles.Behandlingen kan bestå av medikamenter, laser, kirurgi eller en kombinasjon av disse. Den medisinske behandling gjennomføres på barneavdelingen.

For mer informasjon om behandling, se:

http://www.helsenett.no/index.php?option=com_content&view=article&id=1060:f%C3%B8dselsmerke-(hemangiom)&catid=227&Itemid=435

http://nhi.no/foreldre-og-barn/barn/sykdommer/hemangiom-15591.html

For å dele erfaringer om infantilt hemangiom med andre foreldre, se eventuelt disse Facebookgruppene:

Grupp för föräldrar med barn som har hemangiom - https://www.facebook.com/groups/303456796417048/

Jordbærmærke / hemangioma - https://www.facebook.com/groups/116123381744402/