Hva er et infantilt hemangiom?
Behandling
Symptomer
Risikofaktorer

Risikofaktorer og komplikasjoner

Hva er risikofaktorene og komplikasjonene forbundet med infantilt hemangiom? Kontakt legen så raskt...
Når bør du oppsøke lege?
Kontakt