Tutkimukset ja diagnosointi

Mitä tutkimuksia infantiilin hemangiooman yhteydessä tehdään ja miten hemangiooma diagnosoidaan?

Diagnoosi
Oikea diagnoosi on tärkeä, jotta lääkäri pystyy hoitamaan lapsen hemangioomaa oikein. Lääkäri voi todeta hemangiooman tekemällä lapselle lääkärintarkastuksen ja käymällä läpi lapsen esitiedot eli tiedot hänen aiemmista sairauksistaan. Tarvittaessa voidaan tehdä biopsia eli ottaa koepala. Histokemiallisessa arvioinnissa havaittava GLUT-1-merkkiaine erottaa infantiilin hemangiooman muista verisuonipoikkeavuuksista.

Tutkimukset
Magneettikuvaus on tutkimus, jossa elimet ja elimistön sisärakenteet kuvannetaan magneettikentän ja radioaaltojen avulla. Magneettikuvaus on ensisijainen vaihtoehto lapsilla, joiden segmentaaliseen hemangioomaan liittyy komplikaatioita ja kehityspoikkeavuuksia, sillä se mahdollistaa hemangiooman arvioinnin ja paikantamisen.

Ihobiopsia eli koepalan otto ihosta on toimenpide, jossa muutoskohdasta otetaan ihokudosnäyte mikroskooppitutkimuksia varten. Näin epätavalliset hemangioomat pystytään erottamaan muuntyyppisistä verisuonivaurioista.


Lähteitä

 

Antaya RJ. Infantile hemangioma. 2007;1-20.
Birthmarks and vascular anomalies center infantile hemangiomas. University of California, San Francisco School of Medicine Web site. Department of Dermatology. Accessed January 17, 2013. Visit website »