Milloin lääkäriin?

Useimmat infantiilit hemangioomat häviävät itsestään. Joskus on kuitenkin tärkeää, että lastenlääkäri tai ihotautilääkäri toteaa hemangiooman ja hoitaa sen. Ensimmäiset elinviikot ja -kuukaudet ovat erittäin tärkeitä aikaa hemangiooman kasvun kannalta. Jos lapsella on hemangiooma, hänen vointiaan on seurattava tässä vaiheessa tarkoin. Joissakin tapauksissa erikoistason hoito on tarpeen, ja asianmukaisen erikoislääkärin tulee tutkia lapsi mahdollisimman varhain, jotta hänelle voidaan järjestää sopivaa hoitoa. Selän keskiviivassa esiintyvä infantiili hemangiooma voi johtua ihonalaisesta, piilevästä selkäytimen epämuodostumasta. Jos lapsella on epäilyttäviä tai huolestuttavia muutoksia, hänet on vietävä lääkäriin.

Lääkärikäynti on tarpeen myös siinä tapauksessa, että lapsella on lieviä oireita, esim. hengitys on äänekästä tai hengitysääni kimeä. Tämä voi auttaa ehkäisemään myöhempiä komplikaatioita.

Jos lapsella on hemangiooma silmän ympäristössä, hänet on vietävä silmälääkärin tai lastenlääkärin arvioitavaksi. Tämä on erityisen tärkeää, jos hemangiooma sijaitsee yläluomessa.

Jos lapsen pään tai kaulan alueella on nopeasti kasvava hemangiooma, joka vaikuttaa hengitykseen tai kuuloon, hänet on vietävä lääkäriin arviointia ja hoitoa varten.

 


Lähteitä

Antaya RJ. Infantile hemangioma. 2007;1-20.
Chang LC, Haggstrom AN, Drolet BA, et al. Growth characteristics of infantile hemangiomas: implications for management.Pediatrics. 2008;122(2);360-367.
Dubois J, Milot J, Jaeger BI, et al. Orbit and eyelid hemangiomas: is there a relationship between location and ocular problems? J Am Acad Dermatol. 2006;55:614-619.423.
Vascular Malformations. Arkansas Children’s Hospital Web site. Accessed January 21, 2013. Visit website »