Infantiilin hemangiooman oireet

Millaisia oireita tai löydöksiä infantiiliin hemangioomaan liittyy?

Infantiileja hemangioomia ei näy vielä syntymähetkellä. Kahden muutostyypin on kuitenkin todettu olevan mahdollisesti hemangioomien esiasteita. Tällaisia mahdollisia esiastemuutoksia ovat verisuonten supistumisesta eli vasokonstriktiosta johtuvat valkoiset läiskät, joihin liittyy todennäköisesti paikallista hapenpuutetta, ja punaiset hiussuoniluomi- eli teleangiektasialäiskät, joiden reunat ovat usein epätarkkarajaiset. Muutoksen lopullista tilavuutta ei pystytä ennustamaan näiden esiastemuutosten ulkonäön perusteella.

Infantiilit hemangioomat kehittyvät yleensä muutaman päivän tai viikon kuluessa syntymästä. Tieto syntymän ja kasvuvaiheen välisen ajan kestosta helpottaa infantiilin hemangiooman oikeaa diagnosointia. Kasvuvaihe sijoittuu yleensä ensimmäiseen kolmeen elinkuukauteen, mutta voi jatkua pinnallisten hemangioomien kohdalla jopa 8 kuukauden ikään ja syvien hemangioomien kohdalla jopa 12 kuukauden ikään. Harvinaisissa tapauksissa muutos saattaa kasvaa 24 kuukauden ikään asti.

Kasvuvaiheen jälkeen valtaosa infantiileista hemangioomista vakiintuu ja kutistuu sitten hitaasti kuukausien tai vuosien mittaan. Joissakin tapauksissa eri vaiheet sijoittuvat osittain päällekkäin: pinnallinen osa voi kutistua, vaikka syvä osa kasvaa edelleen. 60 prosenttia muutoksista häviää kokonaan 4 vuoden ikään mennessä ja 75 prosenttia 7 vuoden ikään mennessä. Joskus kutistuneen hemangiooman kohdalle voi jäädä side- ja rasvakudosta ja mahdollisesti myös ihon rakennemuutoksia.

Joillakin lapsilla, joilla on infantiili hemangiooma, on ilmoitettu olleen myös muita kehityshäiriöitä. Toistaiseksi tunnetaan kaksi oireyhtymää eli PHACES-oireyhtymä ja PELVIS/SACRAL-oireyhtymä.

Infantiilien hemangioomien oikea-aikaisella tunnistamisella ja hoidolla pyritään minimoimaan pitkäaikaisseuraukset tai välttämään ne täysin. Useimmat kasvaimet kutistuvat itsestään, mutta niistä voi jäädä pysyviä jäännösmuutoksia kuten sidekudos- ja rasvajäännöstä, arpia ja hiussuoniluomia eli teleangiektasioita. Hemangiooman komplikaatioita ovat mm. pysyvä epämuotoisuus, jäännösarvet, haavautuminen, verenvuoto, näön heikentyminen, hengitysteiden ahtautuminen ja kongestiivinen sydämen vajaatoiminta.

Pinnalliset hemangioomat

Pinnallinen hemangiooma

 


 

Syvät hemangioomat

Syvä hemangiooma


 

Sekamuotoiset hemangioomat

Sekamuotoinen hemangiooma


Lähteitä

Labreze 2011 JEADV Part I

Antaya RJ. Infantile hemangioma. 2007;1-20.

Birthmarks and vascular anomalies center infantile hemangiomas. University of California, San Francisco School of Medicine Web site. Department of Dermatology. Accessed January 17, 2013. Visit website »