Hoidot

Useimmat hemangioomat häviävät itsestään. Joskus on kuitenkin tärkeää, että lastenlääkäri tai ihotautilääkäri toteaa hemangiooman ja hoitaa sen. Ensimmäiset elinviikot ja -kuukaudet ovat erittäin tärkeää aikaa hemangiooman kasvun kannalta. Jos lapsella on hemangiooma, hänen vointiaan on seurattava tässä vaiheessa tarkoin. Joissakin tapauksissa erikoistason hoito on tarpeen, ja asianmukaisen erikoislääkärin tulee tutkia lapsi mahdollisimman varhain, jotta hänelle voidaan järjestää sopivaa hoitoa. Hoitona voi olla lääkehoito, laser-  tai  leikkaushoito tai näiden yhdistelmä. Hoito aloitetaan yleensä sairaalassa.

Lisätietoja hoidosta, katso:

http://www.terveysportti.fi/xmedia/duo/duo10471.pdf

http://www.ema.europa.eu/docs/fi_FI/document_library/EPAR_-_Summary_for_the_public/human/002621/WC500166913.pdf