Symptomer på infantilt hæmangiom

Hvilke tegn og symptomer kendetegner infantile hæmangiomer?

Selvom infantile hæmangiomer ikke er til stede ved fødslen, findes der to typer læsioner, som eventuelt kan være et advarselstegn om, at der er et hæmangiom på vej: en bleg plet på grund af sammentrækning af blodkarrene ("naevus anaemicus"), der oftest er forbundet med lokal hypoksi (lavt indhold af ilt i blodet), eller en rød plet på grund af karudvidelse, der oftest har en uregelmæssig form. Det er ikke muligt at forudsige, hvor stort hæmangiomet vil ende med at blive på baggrund af disse indledende læsioner.

Infantile hæmangiomer indtræder oftest nogle dage eller uger efter fødslen. Denne periode mellem fødslen og vækstfasen er et godt diagnostisk værktøj, når der skal stilles en korrekt diagnose på infantilt hæmangiom. Vækstfasen slutter som regel i løbet af de første tre levemåneder men kan fortsætte, indtil barnet er 8 måneder for overfladiske hæmangiomer og 12 måneder for IH af den dybe type. I sjældne tilfælde kan væksten fortsætte indtil 2-årsalderen.

Efter vækstfasen stabiliseres de fleste infantile hæmangiomer, hvorefter de langsomt aftager over måneder og år. I nogle tilfælde overlapper disse to faser hinanden: Den overfladiske del aftager, alt imens den dybe del fortsætter med at vokse. Hæmangiomet er fuldstændigt tilbagedannet hos 60 % ved 4-årsalderen og hos 75 % ved 7-årsalderen. Nogle hæmangiomer kan efterlade fibrøst fedtvæv med eller uden forandringer i hudteksturen, også efter tilbagedannelsen.

Der er rapporteret om andre udviklingsabnormiteter hos visse patienter med infantile hæmangiomer. Der findes i dag to velbeskrevne syndromer: PHACES-syndrom og PELVIS/SACRAL-syndrom.

Formålet med rettidig påvisning og behandling af infantile hæmangiomer er at minimere eller helt undgå følgevirkninger på lang sigt. Selvom de fleste tumorer tilbagedannes af sig selv, så kan læsionerne efterlade permanente forandringer, herunder rester af fibrøst fedtvæv, ardannelse og karudvidelser i huden. Komplikationerne ved hæmangiomer omfatter permanent vansiring, blivende arvæv, sårdannelse, blødning, synsforstyrrelser, blokerede luftveje og kongestivt hjertesvigt.

Overfladiske hæmangiomer

Overfladisk hæmangiom

 


 

Dybe hæmangiomer

Dybt hæmangiom

 


 

Blandede hæmangiomer

Blandet hæmangiom

 


Kilder

Labreze 2011 JEADV Part I

Antaya RJ. Infantile hemangioma. 2007;1-20.

Birthmarks and vascular anomalies center infantile hemangiomas. University of California, San Francisco School of Medicine Web site. Department of Dermatology. Accessed January 17, 2013. Visit website »